Fællestivals fremtid

Kære dejlige Fællaz-medlemmer.

Der har været meget stille fra bestyrelsens side ift. udmeldinger om fremtiden, og det er der ganske gode grunde til. Der har nemlig været rigtig meget at se til, siden afviklingen i 2023.

Jeg vil prøve her, at lave en rød tråd i alt det, der er foregået siden afviklingen i 2023. Det er derfor et super langt opslag – Men hvis du mangler informationer om hvad der sker og kommer til at ske, i Fællestival, så læs endelig helt færdig. Så her er en opsummering på de sidste 3 Generalforsamlinger, og arbejdet der er lavet.

Det er ikke en hemmelighed, at Fællestival har haft 2 hårde år med minus på bundlinjen efter vores afviklinger i 2022 og 2023. I alt kom Fællestival ud af 2023 afviklingen med et samlet minus på 168.000,-, og det kunne måske have slået de fleste frivillige organisationer ud – Men ikke Fællestival – Vi giver ikke så´n bare lige op.

De økonomiske problemer som foreningen befinder sig i, er en blanding af færre gæster, inflationens påvirkning på vores priser, og at Fællestival indtil nu kun har haft EN indtjeningsmulighed om året, nemlig vores afvikling.

Derfor lagde bestyrelsen den strategi, at afholde løbende ekstraordinære generalforsamlinger, så foreningen i samlet trop kunne lægge en plan for at redde Fællestival.
Vi samledes til vores Ordinære Generalforsamling i september 2023, hvor vores primære fokus var det underskud som regnskabet viste, og på generalforsamlingen blev følgende besluttet:

Rednings Modus:
Der skal nedsættes et underskud udvalg til at sælge alt hvad der er muligt..
Vi opretter en abonnementsordning – Man betaler kontingent i alle andre foreninger
Fonde, puljer, transportudgifter, fællesspisning, egenbetaling. Alt skal revideres, ingen køer er hellige
Byggeweekender genererer overskud pga. egenbetaling og meget skraldemad.
Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden d. 1/12, hvor det vurderes, om Fællestival afvikles i 2024, hvis der ikke kan laves aftaler med kreditorerne. Her vurderes også, om de tiltag vi sætter i gang virker.
Der stemmes om, hvorvidt vi, der er til stede, er klar til at bakke op om, at vi prøver alt, hvad vi kan for at få foreningen på ret køl igen.
Resultat: 34 til JA, 1 til NEJ.

Foreningens medlemmer løb meget stærkt efter GF i september 23, og specielt Underskud Udvalget skal have en kæmpe tak for deres store arbejde, i at sælge alt hvad der gav mening at sælge. Det lykkedes udvalget at indbringe omkring 50.000 inden den 1. december 2023. Det er sindssygt flot arbejde og kæmpe klapsalver til jer. Der var andre arrangementer rundt om i Danmark, både i Aalborg og København blev der givet gas for at løbe økonomien op.

Som aftalt i september 2023, blev der indkaldt til Ekstraordinær generalforsamling i November 2023, hvor foreningen havde mulighed for at følge op på underskuddet, samt tiltag og ideer til det fremadrettede arbejde ift. den resterende gæld, samt om hvorvidt det gav mening at åbne billetsalget 1. december 2023.

På den ekstraordinære generalforsamling blev følgende besluttet:

Fastsættelse af medlemskontingenter
Afstemning om indførsel af 3 kontingenter for medlemmer – inkl. et krav om medlemskab for arrangører.
17 stemmer
Blank: 1
Nej: 1
Ja:15
Forslag er vedtaget

Beslutning om åbning af billetsalg 1. december 2023 ( med et krav om en revurdering til ekstraordinær GF inden 1. marts.)
18 stemmer
Blank: 1
Nej: 1
Ja:16
Forslag er vedtaget – Billetsalget åbnes 1. Dec. og der indkaldes til ekstraordinær GF inden 1. Marts, hvor der på baggrund af status på gældsafviklingen, igen tages stilling til om hvorvidt der skal afvikles i uge 29 2024

Fastsættelse af mad-koncept
4 løsningsmodeller blev nedsat af generalforsamlingen under mødet. (Alle løsningsforslag kan læses i referatet)

Løsningsmodel 2
Billetten er KUN inkl. morgenmad og fælleskøkkenet nedlægges ift. aftensmad.
Der oprettes madboder i passende omfang
Morgenmad leveres stadig af Fællestival – fx af Mokost-holdet
Frivillig Forplejning fastsættes til:
1 genstand i timen på vagt
1 måltid, når man er på vagt (fra billigste madbod)

Der stemmes om, hvilken løsning Fællestival vælger til afviklingen 2024 – forudsat at der ved næste GF besluttes at gennemføre en afvikling i 2024.
18 stemmer
Blank: 2 stemmer
Løsning 1: 0 stemmer
Løsning 2: 11 stemmer
Løsning 3: 4 stemmer
Løsning 4: 1 stemme
Løsning nr. 2 vedtages – Køkkenet nedlægges grundet økonomi og manglende arrangører

Det var en meget tung, trist og kedelig beslutning at lukke køkkenet ned, og det var en beslutning der blev taget ud fra drøftelse med området, fremtidig manglende arrangører, et delvist opløst kokkehold, samt ud fra et økonomisk perspektiv. Men den beslutning føltes ikke rar i nogen af vores Fællestival-hjerter, og beslutningen blev set som en mulighed for at redde foreningen og som et nødvendigt økonomisk onde.

Så blev det vinter, jul og nytår, og det er altid en off-periode for Fællestival, og det var svært at iværksætte noget som helst nede på pladsen, da mængderne af vand, fra oven og fra neden, gjorde det svært at komme ned på pladsen… og op igen… Så hvad gør man så? Man arbejder indendørs 😉 Så et par stykker gik sammen og hen over vinteren begyndte de at søge lidt fonde og puljer, hvor Fællestival måske ville være heldig. Det er en svær proces, når man ikke er vant til det, men heldigvis har vi fantastisk gode medlemmer, der kan give gode råd om processen, og som gerne byder sig til som hjælpende hånd. Der er stor taknemmelighed over dette.
Der blev arbejdet hårdt for at få kontingentbetalingen op at køre, og det er nu kørende pr. 1. april, hvor alle vores medlemmer kan økonomisk støtte Fællestival på forskellig vis, og hvor arrangørerne, bestyrelsen, PR osv. betaler et medlemskontingent på 50,- pr. mdr. – som i enhver anden forening, hvor man er medlem. Dette tiltag bliver Fællestivals redning på den lange bane.

Her er linket til den faste månedlige kontingent betaling på 50,- til alle andre der også ønsker at støtte fast:
https://buy.stripe.com/3cs7vh7Mk0f66gU9AD

Der blev, som aftalt i november, indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling d. 30. marts 2024 hvor der skulle tages stilling til, hvorvidt foreningen troede på, at den resterende gæld kunne afvikles inden Maj 2024, og om hvorvidt foreningen på forsvarlig vis kunne påregne at afvikle som normalt i 2024.

Bestyrelsen udmeldte deres anbefaling for afviklingen i 2024, hvor bestyrelsen opfordrede til at foreningens fremtid blev prioriteret over dette års afvikling.
Bestyrelsens anbefaling var følgende:
“Bestyrelsens anbefaling er, at Fællestival tager et “sabbatår” og at vi tager et skridt tilbage og derigennem får muligheden for at komme stærkere igen.
Der er muligheder og store udfordringer i dette valg. Et “sabbatår” ville give ro på økonomien, give foreningen mulighed for at blive gældfri, samt opbygge en kapital gennem kommende faste helårs økonomi baseret tiltag, som vil være et godt udgangspunkt for afvikling af Fællestival 2.0 2025.
Bestyrelsen anbefaler samlet set ikke at bakke op om en afvikling i 2024, men støtter meget op om en nedskaleret medlemsfest for dem, der vil være med. Bestyrelsen kan i samarbejde med foreningens medlemmer udarbejde en ramme for en nedskaleret medlemsfest”.

Bestyrelsen og resten af foreningen har løbet stærkt, siden at covid-19, satte den første kæp i hjulet, og det har været hårdt arbejde for alle involveret parter. Jeg vil her gerne benytte muligheden for at takke alle dem der har lagt tid, penge, energi, ferie, weekender osv. i forsøget på at rette op på økonomien – I ER GULD VÆRD ALLESAMMEN

Der var enighed i generalforsamlingen – Alle vil stadig gerne redde Fællestival!!

Der blev drøftet muligheder og udfordringer, ved at aflyse dette års almindelige afvikling, og det endte i en afstemning.
Afstemning om afvikling 2024
Ja: For bestyrelsens forslag om IKKE at afvikle en normal Fællestival, men en nedskaleret medlemsfest i stedet.
Nej: Imod bestyrelsens forslag – Vi afvikler som sædvanligt i 2024
Stemmer:17
Ja: 12
Nej: 3
Blank: 2

Dermed blev beslutningen, at Fællestival IKKE afvikles som normalt i år, men i stedet afholder foreningen en mindre medlemsfest i uge 29, for arrangører, helårs crew, og frivillige fra afviklingen, som foreningen gerne vil holde på indtil næste år.

Dette betyder også AT KØKKENET IKKE NEDLÆGGES ALLIGEVEL, men i stedet får køkkenet muligheden hen over det næste års tid, at finde og samle arrangører og flere kokke til kokkeholdet, så vi forhåbentligt har et fungerende hold til afviklingen i 2025.

Bestyrelsen mødes den første weekend i april, og aftaler rammerne og økonomien for en nedskaleret medlemsfest. Dette meldes hurtigst muligt ud.

Så, hvad sker der så nu??
Ja, hvad sker der så egentlig? Skal vi ligge på sofaen helt til næste år?
NOPE, for der er stadig et stort stykke arbejde der skal laves, og på vores facebookside vil du kunne følge opdateringer fra pladsen.

Så !! Nu er du helt up to date, på Fællestivals situation.
Det kan godt lyde tungt og lidt op ad bakke, men når jeg snakker med jer hver især, så er I super gode til at se muligheder i stedet for begrænsninger. Alle jeg har snakket med, vælger at se dette “sabbatår” som en mulighed for, at bruge tid på det kreative aspekt på jeres områder, rydde op, forbedre samarbejde med andre områder og generelt forbedre og optimere, uden at skulle have den store sparekniv frem.
Jeg og bestyrelsen er fortrøstningsfulde, og vi ser frem til at bruge 2024 lige så konstruktivt, som vi gjorde da Covid ramte i 2020 – Denne gang er der bare intet der skal forhindre os i, at mødes alligevel.
Der vil stadig være byggeweekender i 2024, for vi kan jo slet ikke undvære at se hinanden – og desuden skal pladsen jo shine og sparkle når vi åbner en kæmpefest i 2025. Måske finder vi et tidligere Fællestival-band, der er brudt stort igennem, til at fejre vores “Genåbning”? Eller måske sidder du med en anden god ide, som kræver lidt ekstra tid og planlægning, og som giver super god mening at kaste ind i ringen til afviklingen i 2025?
Uanset hvad, så er engagementet, positiviteten, og troen på fremtiden, helt i top – Vi er helt sikre på at Fællestival rejser sig i 2025, og viser alle, at vi er her for at blive !

Sidder du og har yderligere spørgsmål, så skriv endelig til en af os fra bestyrelsen – Så skal vi prøve, at give så klart et svar som muligt.

Krammere og møzzere til jer alle
fra

Formanden og bestyrelsen