Betingelser

PRÆAMBEL:

Nedenfor i vore generelle handels- og leveringsbetingelser finder du vilkår for at handle på Faellestival.dk.

Ved adgangsgivende armbånd til Fællestival forstås det armbånd, du modtager ved Check in på pladsen til dokumentation for, at du har købt en adgangsgivende billet til det pågældende års afholdelse af Fællestival i Stenstrup (Snævren).

 

1. HVEM ER VI

Faellestival.dk ejes og drives af:

Foreningen Fællestival
Stenbankevej 13
5771 Stenstrup
CVR nr.32873758

Vi driver Faellestival.dk fra adressen Foreningen Fællestival, Stenbankevej 13, 5771 Stenstrup.

Foreningen Fællestival blev stiftet i 2006.

 

2. KONTAKT OG FORVENTET SVARTID

Billetter:
Spørgsmål vedrørende dine køb af billetter kan ske på e-mail: info@faellestival.dk eller telefonnummer 20 82 02 67.

 

3. DIN ORDRE - VORES ORDREBEKRÆFTELSE/KVITTERING

Umiddelbart inden du afgiver en ordre, vil du få oplyst størrelsen af dit samlede køb, inklusive størrelsen af eventuelle omkostninger til fragt. Kreditkortgebyr(er) vil blive lagt til ordren i betalingsvinduet og fremgå i kvitteringsmail efter ordrens gennemførsel.

De anførte beløb er inklusive alle skatter og afgifter.

Adgangsgivende armbånd:
Du modtager via e-mail en kvittering for dit køb/tilmelding umiddelbart efter køb. Det præciseres, at kvitteringen ikke er adgangsgivende. Adgangsgivende er armbåndet, der udleveres i Check in ved ankomst.

Ejerskab af armbånd bevises ved ejerskab af det digitale produkt, du modtager på mail umiddelbart efter køb. (Din tilmeldingsmail med tilmeldingsnr.)

Fortrydelsesretten gælder ikke ved køb af billetter/armbånd.

Ved køb af adgang til Foreningsfesten af Fællestival i uge 29, tilmeldes man automatisk som medlem af foreningen Fællestival og underlægger sig dermed foreningens vedtægter, regler og vilkår.

Se vedtægter og medlemsvilkår på Faellestival.dk under fanebladet Om Fællestival.

 

4. BETALING OG GEBYRER

Du kan på Faellestival.dk betale med Visa/Dankort, Visa, Visa Elektron, Maestro og Mastercard.

Kortudstederen pålægger transaktionen følgende gebyrer per betaling:

  • VISA/Dankort 0 - 50 kr. = 0,70 DKK
  • VISA/Dankort 50,01 - 100 kr. = 1,10 DKK
  • VISA/Dankort 100,01 - 500 kr. = 1,39 DKK
  • VISA/Dankort over 500,01 kr. = 1,39 DKK
  • Dansk udstedte debet/kreditkort 1,5 % af transaktionsbeløbet
  • Udenlandsk udstedte debet/kreditkort 2,9 % af transaktionsbeløbet

Betalte kreditkortgebyrer returneres ikke ved aflysning af et event, eller såfremt du udøver fortrydelsesret på køb af merchandise.

 

5. LEVERING OG LEVERINGSOMKOSTNINGER

Adgangsgivende armbånd til Fællestival:
Adgangsgivende armbånd udleveres ved Check in, ved ankomst til festivalen, mod fremvisning af gyldigt billed-ID og tilmeldingsnr.

Beskadigede eller bortkomne armbånd kan i særlige tilfælde ombyttes i tjek-in mod fremvisning af dokumentation.

 

6. FORTRYDELSESRET

Adgangsgivende armbånd til Fællestival:
Bemærk, at du ikke har fortrydelsesret, når du køber et adgangsgivende armbånd til Fællestival, være det endags- eller partout-armbånd via Faellestival.dk eller på pladsen.

 

7. REKLAMATIONSRET

 

8. SALG TIL MINDREÅRIGE UNDER 18 ÅR

Salg til børn og unge under 18 år forudsætter en værges tiltrædelse.

 

9. REFUNDERING AF ADGANGSGIVENDE ARMBÅND/BILLETTER – AFLYSNING AF ARRANGEMENT

Køb af adgangsgivende armbånd til Fællestival refunderes kun, såfremt hele arrangementet aflyses grundet et IKKE force majeure relateret event.

Ændringer i programmet medfører således ikke adgang til hel eller delvis refusion af købesummen.

Ved aflysning af et arrangement, refunderes ikke opkrævet kreditkortgebyr, ekspeditions- eller forsendelsesgebyrer.

 

10. VIDERESALG AF ADGANGSGIVENDE ARMBÅND TIL FÆLLESTIVAL

Du er naturligvis velkommen til at overdrage dine ubrugte adgangsgivende armbånd til Fællestival til en anden. Men i henhold til lov om videresalg af adgangsgivende billetter til kultur- og idrætsbegivenheder, er det ikke tilladt at overdrage adgangsgivende armbånd og øvrige billetter på sådanne vilkår, at der søges opnået fortjeneste.

Såfremt Foreningen Fællestival måtte blive opmærksom på, at billetter er videreoverdraget i strid med lovgivningen, vil Fællestival annullere disse billetter, uden adgang til refusion af billetprisen, og fremtidig eksklusion fra foreningen kan komme på tale.

Ved overdragelse af billet til Fællestival SKAL Fællestival kontaktes via info@faellestival.dk med information om ejerskifte. E-mailen skal indeholde fuldt navn og adresse på afsender og aftager af billetten.

Opstår der tvivl om, hvem et adgangsgivende armbånd eller en billet tilhører, vil det være udslagsgivende, hvem der initialt har købt armbåndet/billetten.

Fællestival armbånd, merchandise m.m. må ikke være genstand for videresalg med profit, konkurrencer, præmier eller lignende overdragelser. Det er således ikke tilladt at udlodde købte billetter i konkurrencer for at fremme kommercielle interesser uden udtrykkelig forudgående tilladelse fra Fællestival.

 

11. DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER - PERSONDATAPOLITIK

Vi behandler naturligvis alle dine oplysninger fortroligt og udleverer ikke din e-mailadresse, kreditkort oplysninger, telefonnummer eller andre oplysninger om dig til tredjemand.

 

12. TRYK- OG SKRIVEFEJL

Vi tager forbehold for ”tryk”- og skrivefejl på vores webshop Faellestival.dk samt andre offentlige medier som Facebook eller Instagram.

 

13. FORCE MAJEURE

Fællestival og Faellestival.dk fraskriver sig ethvert ansvar som følge af udefrakommende omstændigheder, for hvilke Foreningen Fællestival ikke har rådighed over (force majeure).

Sådanne omstændigheder kan bl.a., men ikke kun, være krig, naturkatastrofer, ændret lovgivning, brand samt anden uforudset skade på varelager, myndighedsrestriktioner, herunder importrestriktioner, eller salgsforbud.

 

14. FORENINGEN FÆLLESTIVAL - ANSVARSFRASKRIVELSE

Ud over hvad følger af nærværende generelle handels- og leveringsbetingelser, fraskriver Foreningen Fællestival sig ethvert direkte eller indirekte økonomisk ansvar som følge af aflysning af et arrangement, ændring af program samt andre ændringer af et arrangements omfang, størrelse samt faciliteter.

 

Revideret Maj 2023.